Stress en burn-out coaching

Lichaamsgerichte benadering

Mariëtte Geerdes

Sessie & Traject

Hoe zien een sessie en traject eruit

Na een kennismaking gaan we in de eerste sessie concreet aan de slag met jouw hulpvraag en doel. Als je die nog niet zo helder hebt, brengen we die samen in kaart. Welke aanpak of methodiek we gaan toepassen bepalen we samen. Ik kan gebruik maken van onder andere de haptonomische benadering, werken vanuit ademhaling, bio-energetica, energetisch lichaamswerk, Body Drum Release of systeemenergie. De keuze kan afhangen van jouw thema of wat op dat moment bij jou aansluit. In de eerste sessie maken we daar een start mee. Vaak heb je dan al een eerste indruk of mijn werkwijze bij je past en wat het je kan brengen.

Hoeveel sessies je nodig hebt en de frequentie hangen af van je klachten en je vraag en wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Soms kun je in 3 tot 5 sessies al veel resultaat bereiken. De eerste kennismaking is gratis en kan telefonisch plaats vinden.

Mail me gerust als je vragen hebt, meer informatie wilt of af wilt stemmen of lichaamsgerichte coaching wat voor je is. Dan plannen we een afspraak.

Haptonomisch werken

Haptonomie gaat over het menselijk gevoel en aanraking en richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact, de verbinding tussen mensen. Haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving. De bewustwording van en het luisteren naar de signalen van het lichaam via aanraking en ervaringsoefeningen zijn krachtige middelen om in contact te komen met gevoelens.

Werken vanuit ademhaling

Vanuit Oosterse zienswijze is de ademhaling gekoppeld aan levensenergie, genaamd Chi of Prana: diep inademen staat in relatie tot het inademen van levensenergie en uitademen reinigt lichaam en geest. Inspiratie staat ook voor bezieling

Onze ademhaling is onlosmakelijk met de totaliteit van menszijn verbonden; het reageert via het autonome zenuwstelsel op iedere indruk van binnen- en buitenaf, het registreert alles en reageert op alles wat ons lichamelijk en psychisch beweegt.

Ademhalen is gekoppeld aan vitaliseren, ontspannen, emoties, ontladen, bewegen, blokkeren, openen, verbinding, contact met jezelf. Ademhaling is dus van grote invloed en zodoende kun je dat goed benutten.

Werken vanuit ademhaling

Vanuit Oosterse zienswijze is de ademhaling gekoppeld aan levensenergie, genaamd Chi of Prana: diep inademen staat in relatie tot het inademen van levensenergie en uitademen reinigt lichaam en geest. Inspiratie staat ook voor bezieling

Onze ademhaling is onlosmakelijk met de totaliteit van menszijn verbonden; het reageert via het autonome zenuwstelsel op iedere indruk van binnen- en buitenaf, het registreert alles en reageert op alles wat ons lichamelijk en psychisch beweegt.

Ademhalen is gekoppeld aan vitaliseren, ontspannen, emoties, ontladen, bewegen, blokkeren, openen, verbinding, contact met jezelf. Ademhaling is dus van grote invloed en zodoende kun je dat goed benutten.

Bio-energetica

Bio-energetica (BE) is een methode die het lichaam en de energetische processen ervan gebruikt als middel voor persoonlijke groei.

Volgens Reich slaat de spanning en stress als gevolg van negatieve levenservaringen zich op in het spierstelsel als deze niet goed gereguleerd worden. Dit kan voorkomen als de overprikkeling door stress te veel, te vroeg, te snel of voortdurend is. Dit beperkt de vrije stroom van energie (communicatie) in verschillende lagen in het lichaam, er ontstaan spanningspatronen en blokkades. Bio-energetisch werken richt zich op het vrij maken van de energie die nu vast zit in de structuur, deze weer te laten stromen en tot expressie te laten komen. Hierdoor kan een belangrijk lichamelijk principe zich weer herstellen; de constante wisselwerking tussen spanning en ontspanning, tussen opladen en ontladen van onze levensenergie. Het principe dat leidt tot zelfregulatie waardoor herstel met de wezenlijke natuur weer mogelijk wordt.

Energetisch werk

Energie is de basis van al het leven. In de natuur en in ons leven hangt alles samen. Alles is energie. Zelfs gedachten zijn energie. We werken graag samen met gelijkgestemden; we zijn letterlijk op elkaar afgestemd en dat geeft harmonie. Als we ergens energie instoppen, komt de energie vanzelf opgang, er komt beweging. Alles wat we energie geven groeit. Energetisch lichaamswerk maakt o.a. gebruik van lichaamsgerichte oefeningen, aandacht, werken met intentie, verdiepte ademhaling en aanraking om energie op het lichaam te richten. Energetisch lichaamswerk maakt het op die manier mogelijk om transformatie tot stand te brengen.

Energetisch werk

Energie is de basis van al het leven. In de natuur en in ons leven hangt alles samen. Alles is energie. Zelfs gedachten zijn energie. We werken graag samen met gelijkgestemden; we zijn letterlijk op elkaar afgestemd en dat geeft harmonie. Als we ergens energie instoppen, komt de energie vanzelf opgang, er komt beweging. Alles wat we energie geven groeit. Energetisch lichaamswerk maakt o.a. gebruik van lichaamsgerichte oefeningen, aandacht, werken met intentie, verdiepte ademhaling en aanraking om energie op het lichaam te richten. Energetisch lichaamswerk maakt het op die manier mogelijk om transformatie tot stand te brengen.

Bodydrumrelease

BodyDrumRelease (BDR) is een methode waarbij de begeleider afwisselend trommelt op de linker- en rechterkant van het lichaam van de cliënt. Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen, worden de hersenhelften bilateraal gestimuleerd en ontstaat er een ruim bewustzijn. Tevens komt de cliënt beter in contact met zijn gevoel, wordt de intuïtie geprikkeld, emoties verwerkt en er ontstaan inzichten.

Systemisch werk

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, zoals je familie of je werk en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je krijgt zicht op dynamieken en onbewuste patronen en mechanismen en waarom je vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert. Systemisch werken kan leiden tot inzicht, acceptatie en verandering.

Systemisch werk

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, zoals je familie of je werk en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je krijgt zicht op dynamieken en onbewuste patronen en mechanismen en waarom je vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert. Systemisch werken kan leiden tot inzicht, acceptatie en verandering.

{

Mariëtte is professioneel, maar blijft zichzelf.

{

Mariëtte geeft vertrouwen, waardoor je je zelf bent.